Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2015

X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

21 - 24.06.2016UMK Bachotek 87-313 Brzozie

IV Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych"

12 - 14.10.2016Uniejów

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział w Poznaniu; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu