Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2016

Seminarium Zastosowań Matematyki

10 - 13.09.2017Kobyla Góra

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt.: „Przyroda – Las – Technologia”

19 - 20.02.2016Poznań

Organizator: Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

IV Konferencja Dokonania Naukowe Doktorantów

09.04.2016Kraków

Konferencja nt.: NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

16.04.2016Wrocław

I Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru"

28 - 29.04.2016Sarbinowo Morskie

Organizatorzy: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego; Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji; Komenda Miejska PSP w Koszalinie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”

06.05.2016Białystok
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie własnego warsztatu naukowego oraz sztuki prezentacji, a także dyskusja studentów i doktorantów związanych z inżynierią i ochroną środowiska.

Międzynarodowa konferencja „International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED)”

17 - 19.05.2016Kraków

II Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych "BIOPOTENCJAŁ 2016"

17.06.2016Warszawa

Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

21 - 24.06.2016UMK Bachotek 87-313 Brzozie