Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2016

I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych

29.06.2016
Organizator: Dolnośląski Instytut Nowych Technologii Sp. z o. o.

Sympozjum Komisji 4 Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) „Positioning and Applications”

04 - 07.09.2016Wrocław
Organizatorzy: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych"

05 - 06.09.2016Poznań

Seminarium Zastosowań Matematyki

11 - 14.09.2016Kobyla Góra