Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2017

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka "Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii"

19 - 20.10.2017Kraków

Organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta

XXIV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki

25 - 27.10.2017Sopot

Po raz 24-ty, doroczna Konferencja Popioły z Energetyki odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r. w Sopocie, Hotel Sheraton, na którą uprzejmie zaprasza PUUPS.

18th Czech Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas

26 - 28.10.2017Szklarska Poręba
Organizatorzy: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Struktury i Mechaniki Górotworu Czeskiej Akademii Nauk, Instytut Geodezji na Politechnice w Brnie, Stowarzyszenie Studentów i Doktorantów "Zenit - Nadir"

Warsztaty w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”

06.11.2017Wrocław

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli organizacji, instytucji i społeczności lokalnych oraz członków Zespołu Miejskiego, których opinie i doświadczenie są bardzo cenne dla realizatorów projektu, zarówno władz miasta jak i ekspertów, gdyż reprezentują mieszkańców.

IV Wrocławski GISday

15 - 16.11.2017Wrocław

”Badania młodych naukowców – część II” – nauki interdyscyplinarne

Celem konferencji naukowej pt. „Badania młochch naukowców – część II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.