Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”

01 - 02.03.2018Poznań
Konferencja jest skierowana do „Młodych Naukowców” (studentów, doktorantów, doktorów) podejmujących w swoich badaniach tematykę związaną ze środowiskiem przyrodniczym.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Osiągnięcia Młodych Naukowców – Nauki Interdyscyplinarne”

09.03.2018Krynica-Zdrój

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

17 - 18.03.2018Lublin

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Metodyka szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

21.03.2018Warszawa
Konferencja jest organizowana w ramach działań informacyjnych towarzyszących pracy pt. „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce", stanowiącej element projektu pn. „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania" (nr POIS.02.01.00-00.0016/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego”

12 - 14.04.2018Poznań

Do udziału zapraszamy młodych naukowców: doktorantów oraz studentów, którym bliska jest problematyka różnych dziedzin nauki w powiązaniu z szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym.

VIII Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO w Londynie “Wkład architektów polskiego pochodzenia do architektury brytyjskiej i planowania przestrzennego po 1945 roku”

14.04.2018Londyn
Celem Konferencji jest prezentacja badań dotyczących wkładu Polaków w architekturę i urbanistykę w Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej oraz współczesnych projektów realizowanych przez polskich architektów.

Konferencja pt.: „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

20.04.2018Katowice

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich nauk, zwłaszcza pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, historii, kulturoznawstwa, prawa, ekonomii, medycyny oraz politologii.

XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych "Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii"

22 - 25.05.2018Szklarska Poręba

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na XVIII Konferencję Doktorantów i Młodych Uczonych, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 22-25 maja 2018 r.

7th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”

04 - 05.06.2018Rzeszów
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności “FERMENT”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową

06 - 08.06.2018Olsztyn
Konferencja Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową jest organizowana po raz czwarty. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone głównie:
 • docieplaniu budynków od wewnątrz;
 • ochronnie budowli podziemnych przed wodą naporową.

Zakres tematyczny obejmuje również:

 • podstawy teoretyczne transportu wilgoci, wody i ciepła przez ośrodki kapilarno-porowate,
 • symulacje procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych
 • diagnostykę cieplno-wilgotnościową budynków,
 • doskonalenie metod pomiaru zawartości wilgoci w materiałach,
 • diagnostykę mykologiczną,
 • degradację wilgotnościową materiałów,
 • technologie ochrony przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
 • osuszanie zawilgoconych budowli,
 • ocenę wpływu wentylacji na stan wilgotnościowy obiektów,