Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

7th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”

04 - 05.06.2018Rzeszów
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności “FERMENT”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową

06 - 08.06.2018Olsztyn
Konferencja Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową jest organizowana po raz czwarty. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone głównie:
 • docieplaniu budynków od wewnątrz;
 • ochronnie budowli podziemnych przed wodą naporową.

Zakres tematyczny obejmuje również:

 • podstawy teoretyczne transportu wilgoci, wody i ciepła przez ośrodki kapilarno-porowate,
 • symulacje procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych
 • diagnostykę cieplno-wilgotnościową budynków,
 • doskonalenie metod pomiaru zawartości wilgoci w materiałach,
 • diagnostykę mykologiczną,
 • degradację wilgotnościową materiałów,
 • technologie ochrony przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
 • osuszanie zawilgoconych budowli,
 • ocenę wpływu wentylacji na stan wilgotnościowy obiektów,

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej"

08 - 09.06.2018Rogów
Organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW

IV Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2018

08.06.2018Warszawa

IV Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2018 stanowi idealną okazję do zapoznania się z najnowszymi kierunkami badań w zakresie nauk biologicznych (w tym biologii człowieka, środowiska i biologii medycznej) i technicznych (inżynieria środowiska, w tym: gospodarka wodno-ściekowa, odpadowa, OZE, zanieczyszczenie powietrza, biotechnologia).

Międzynarodowa konferencja naukowa „Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, Environmental and health issues in fast changing economies”

10 - 14.06.2018Kraków

W dniach 10-14 czerwca 2018 organizowana jest wspólnie przez duże grono specjalistów z USA, Uniwersytet Rolniczy i Związek Uczelni „InnoTechKrak” międzynarodowa konferencja naukowa „Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, Environmental and health issues in fast changing economies”.

Konferencja naukowa z dyskusjami panelowymi „Przyrodnicze, techniczne i gospodarcze ospekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej”

14.06.2018Wrocław

II Ogólnopolska Konferencja GIS w Edukacji

14 - 15.06.2018Łódź
Organizatorzy: Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kongres Technologii Chemicznej 2018

03 - 07.09.2018Gdańsk
Stały Komitet Technologii Chemicznej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na IX Kongres Technologii Chemicznej, który odbędzie się w dniach 3-7 września 2018 roku w Gdańsku.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe i diaspory – implikacje, tożsamość, transmisja”

06 - 07.09.2018Kalisz

Dziedzictwo kulturowe to patrymonium ludzkości. W czasie narastającej migracji, globalizacji oraz komercjalizacji coraz częściej pojawia się pytanie o wartości, autorytety, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz tożsamość. Przesłanie konferencji ma na celu promowanie tożsamości narodowej, dziedzictwa w duchu dialogu oraz poszanowania różnorodności kulturowej. Niniejsza konferencja o charakterze interdyscyplinarnym organizowana jest cyklicznie.