Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2018

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

infraeko_2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, doktorantów, firmy branży komunalnej, projektantów i inwestorów do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej INFRAEKO 2018 pn. „Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”, która odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku w Krakowie.

Spotkanie będzie doskonałą platformą prezentacji prac naukowo-badawczych, wymiany doświadczeń oraz okazją do dyskusji o najważniejszych problemach nowoczesnej inżynierii lądowej i wodnej.

Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji po pozytywnych recenzjach będą publikowane w materiałach konferencyjnych indeksowanych na platformie Web of Science (E3S Web of Conferences), za które przysługuje 15 punktów wg MNiSW (wytyczne dla publikacji, abstraktu oraz oświadczenie autorów – w załączniku).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji umieszczone zostały na stronie internetowej www.infraeko.prz.edu.pl.

Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji www.infraeko.prz.edu.pl do 7 lutego 2018 roku.

W przypadku wpłat do 15 grudnia 2017 roku obowiązuje promocyjna cena w wysokości odpowiednio 1200 zł i 850 zł.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 865 1151, +48 17 865 1784