Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Metodyka szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Konferencja jest organizowana w ramach działań informacyjnych towarzyszących pracy pt. „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce", stanowiącej element projektu pn. „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania" (nr POIS.02.01.00-00.0016/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 10 marca 2018 r. na adres . Liczba miejsc jest ograniczona.

plik PDF Zaproszenie na konferencję plik PDF, 664.39 KB
2018-03-07 10:33
plik PDF Program konferencji plik PDF, 507.17 KB
2018-03-07 10:33
plik PDF Formularz zgłoszeniowy plik PDF, 657.55 KB
2018-03-07 10:33