Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jubileusz profesora Stanisława Czabana oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Jubileusz 46 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

Program Jubileuszu w dniu 17.09.2018 r.

 • godz. 11.00-13.30 – uroczystości jubileuszowe prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Aula Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki 24a – Budynek CDN
 • godz. 13.30-14.30 – poczęstunek – Budynek CDN

Serdecznie zapraszamy.

Po uroczystościach Jubileuszowych odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagranicznych pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” pod patronatem Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencję organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji).

Celem tej operacji jest umożliwienie bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wiedzy różnych podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Cele szczegółowe operacji:

 • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na terenach rolniczych;
 • propagowanie innowacyjnych technologii, technik i narzędzi w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami;
 • propagowanie współpracy między jednostkami naukowymi, rolnikami, doradcami rolniczymi, instytucjami z branży wodnej i samorządami w zakresie wykorzystania wody w różnych dziedzinach gospodarki narodowej;
 • diagnoza obszarów problemowych związanych z gospodarowaniem wodą na obszarach wiejskich, wymagających zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz wielopodmiotowej współpracy.

Grupa docelowa: przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele związków branżowych rolników, rolnicy, doradcy rolniczy, pracownicy CDR i WODR zajmujący się zagadnieniami związanymi z innowacyjnością w rolnictwie i na obszarach wiejskich, przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną.

Program konferencji – panele

17.09.2018 r. – 19.09.2018 r. – Polanica-Zdrój, Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska

Dzień I – 17.00-19.00:

 • Otwarcie konferencji.
 • Referaty zamawiane.

Dzień II:

 • 8.00-9.00 – Śniadanie.
 • 9.00-11.00 – „Agrometeorologiczne i hydrologiczne uwarunkowania gospodarowania wodami”.
 • 11.00-11.30 – Przerwa kawowa.
 • 11.30-13.30 – „Ochrona przed powodzią i suszą na obszarach wiejskich. Melioracje wodne”.
 • 13.30-15.00 – Obiad.
 • 15.00-16.30 – „Gospodarka wodno-ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego”.
 • 16.30-17.00 – Przerwa kawowa.
 • 17.00-18.30 – „Gospodarka odpadami”.
 • 18.30-19.30 – Sesja posterowa.
 • 20.00 – Kolacja

Dzień III:

 • 8.00-9.00 – Śniadanie
 • 9.00-10.30 –„Produkcja roślinna”.
 • 10.30-11.00 – Przerwa kawowa.
 • 11.00-12.30 – „Produkcja zwierzęca”.
 • 12.30-13.30 - Sesja posterowa.
 • 13.30-14.00 - Obiad
  Zakończenie

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: do dnia 05 sierpnia 2018 r.


dokument Word Komitet naukowy i organizacyjny dokument Word, 39.50 KB
2018-09-19 12:59
dokument Word Lista posterów dokument Word, 101.50 KB
2018-09-19 12:59
dokument Word Program konferencji dokument Word, 120.50 KB
2018-09-19 12:59