Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Seminarium nt. zagadnień zdecentralizowanych systemów oczyszczania ścieków, monitorowania mikrozanieczyszczeń, usuwania jonów metali ciężkich oraz współpracy z Instytutem Chemii Wody Uniwersytetu technicznego w Dreźnie

25.04.2019Wrocław
Instytut Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w czwartek 25.04.2019 r. o godz. 13.00 w sali Rad Wydziałów; Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 24a

Zaproszenie na seminarium „Od klimatologii do nauki o klimacie. Gdzie jesteśmy?”

08.05.2019Wrocław
Zapraszamy Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 8 maja (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala IIM UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji

09 - 10.05.2019Łódź

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” organizowanej wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Łódzki w dniach 9-10 maja 2019 r. Zapraszamy także do udziału w fakultatywnej sesji terenowej, która odbędzie się 10 maja.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Badania Młodych Naukowców Część III – Nauki Interdyscyplinarne”

14.05.2019Kraków

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Zaproszenie na wykład pt. „The fascination of ocean waves”

14.05.2019Wrocław

Gościem kolejnego spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na PWr będzie światowej sławy matematyk prof. Frédéric Dias z University College Dublin. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fal oceanicznych.

Ogólnopolska konferencja – Środowisko Polski oczami przyrodników

18 - 19.05.2019Wrocław

Wydarzenie jest niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia swojego kręgu zainteresowań dzięki dziesiątkom Uczestników z wiodących ośrodków badawczych w kraju.

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe – wykład dr hab. Marka Wrońskiego

23.05.2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej, czyli cyklu otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. W ramach ISN odwiedzili nas m. in. prof. Jan Biliszczuk - wybitny projektant i autor nowatorskich rozwiązań w mostownictwie, prof. Klaus von Klitzing – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, oraz prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

XIX Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych

29 - 31.05.2019Sosnówka koło Karpacza

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Geoinżynierii, Górnictwai Geologii Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na XIXKonferencję Doktorantów i Młodych Uczonych, która odbędzie się w Sosnówce kołoKarpacza w dniach 29-31 maja 2019 r.

Program naukowy XIX Konferencji Doktorantów i MłodychUczonych skupiać się będzie wokół trzech głównych paneli tematycznych:

1. Górnictwo (problemyzabezpieczenia, ochrony i wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych,górnictw podziemne, górnictwo odkrywkowe, przeróbka kopalin i odpadów, maszynygórnicze, transport kopalniany, ekonomika w górnictwie, aerologia górnicza,wentylacja i klimatyzacja kopalń)

2. Nauki o Ziemi i Kosmosie(geologia, hydrogeologia, ochrona środowiska, surowce pozaziemskie, wody podziemnei lecznicze, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka)

3. Geoinformacja (geodezjagórnicza, GIS, fotogrametria i teledetekcja, modelowanie i analiza geodanych).

Zaproszenie na seminarium „System monitoringu jakości powietrza w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego”

05.06.2019Wrocław

Zapraszamy Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 5 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 12:15, sala IIM UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

Konferencja Dydaktyczna w Instytucie Inżynierii Środowiska

06 - 07.06.2019Wrocław
W dniach 6-7.06.2019 odbędzie się Konferencja Dydaktyczna Dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Aleksandra Fredry oraz Europaschule Gymnasium Westerstede w związku z projektem „Pathways in Europe” przy udziale Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.