Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles

24 - 27.09.2019Cape Town, South Africa
We would like to invite you to the 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles, which will be held on 24-27 September 2019 at the Cape Peninsula University of Technology in the Cape Town, South Africa.

XVI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

24 - 25.10.2019Uniejów
Zapraszamy do udziału w XVI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, organizowanej przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. w Uniejowie.

20th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy of the Polish Academy of Sciences

24 - 26.10.2019Jakuszyce

The Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in collaboration with the Institute of Rock Structure and Mechanics, the Czech Academy of Sciences, the Institute of Geodesy, Brno University of Technology, and under the auspices of the Committee for Geodesy of the Polish Academy of Sciences are pleased to extend an invitation to the 20th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy of the Polish Academy of Sciences that will be held in Jakuszyce, Poland, between October 24th - 26th , 2019.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

24.10.2019Warszawa

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zastosowaniom statystyki i data mining w różnych dziedzinach badań naukowych. Jak co roku do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy naszych współpracowników oraz sympatyków programu Statistica ze środowiska akademickiego, którzy z powodzeniem wykorzystują metody analizy danych w prowadzonych przez siebie badaniach.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gospodarka o Obiegu Zamkniętym"

06 - 07.11.2019Łódź
Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności wytwórstwa, przetwórstwa i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także ekonomicznych i prawnych oraz trendów konsumenckich. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki, do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

Zaproszenie na seminarium „Udział atmosferycznego transportu zanieczyszczeń w eutrofizacji Bałtyku”.

06.10.2019Wrocław
Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW - PIB), które odbędzie się 6 listopada (środa) 2019 r. o godz. 12:15, sala IIM UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

Konferencja „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

14.11.2019Wrocław

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.

Redefining Cities in View of Climatic Changes

20 - 21.11.2019Warszawa

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

VI międzynarodowa konferencja "Cyfryzacja edukacji na uczelniach przyrodniczych"

20 - 21.11.2019Wrocław
Wykorzystywanie e-materiałów dydaktycznych jest podstawą efektywnego nauczania zdalnego. Przygotowywanie ich wymaga jeszcze większego wysiłku i precyzji niż ma to miejsce podczas opracowywania materiałów na zajęcia stacjonarne. Studenci wielokrotnie mogą się zapoznawać z zasobami w Internecie, przez co wyłapywane są najmniejsze pomyłki. Materiały muszą być także atrakcyjne wizualnie, bezbłędne pod względem językowym oraz odpowiadać standardom WCAG. W czasie konferencji omówimy problematykę przygotowywania e-zasobów zarówno w kontekście technologicznym, jak i humanistycznym.