Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XX Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na XX Konferencję Doktorantów i Młodych Uczonych, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2020 r. w Szklarskiej Porębie.

Program naukowy XX Konferencji Doktorantów i Młodych Uczonych skupiać się będzie wokół trzech głównych paneli tematycznych:

  1. Górnictwo (zrównoważony rozwój, digitalizacja w górnictwie, problemy zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych, górnictw podziemne, górnictwo odkrywkowe, przeróbka kopalin i odpadów, maszyny górnicze, transport kopalniany, ekonomika w górnictwie, aerologia górnicza, wentylacja i klimatyzacja kopalń)
  2. Nauki o Ziemi i Kosmosie (geologia, hydrogeologia, ochrona środowiska, surowce pozaziemskie, wody podziemne i lecznicze, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka)
  3. Geoinformacja (geodezja górnicza, GIS, fotogrametria i teledetekcja, modelowanie i analiza geodanych).

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość opublikowania referatów w IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie http://www.kdimu.pwr.wroc.pl/