Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konferencja „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”

GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH
NA OBSZARACH NATURA 2000

Temat konferencji:

„Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych”

Poznań, 23-24 września 2021 r.

plik PDF Komunikat nr 3 plik PDF, 305.72 KB
2021-07-19 15:21