Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2020

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników

30.03 - 05.04.2020
Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców, prowadzących badania w ramach nauk przyrodniczych do udziału w Wirtualnej Konferencji Młodych Przyrodników.

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna OMNIBUS cz. II

03 - 04.04.2020on-line

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 03-04.04.2020 r. (konferencja odbywa się w całości przy wykorzystaniu platformy e-learning).

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna pt: „Badania Młodych Naukowców Część VI”

06.04.2020Kraków

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

infraBIM 2020 Expo & Multi Conference

12 - 14.05.2020
W dniach 12-14 maja 2020 w Gliwickiej Arenie odbędzie się infraBIM 2020 Expo & Multi Conference. Będzie to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowej skierowane głównie do krajów Grupy Wyszehradzkiej, jednak spodziewamy się również gości z północy i zachodu.

Fakt, że w przyszłym roku metodologia BIM w zamówieniach publicznych stanie się obowiązkowa m.in. w Czechach, Austrii i Niemczech, umacniają w przekonaniu, że jest to właściwy kierunek również dla Polski. Te same procesy trzeba będzie uruchomić u nas. Tegoroczna tematyka nie ogranicza się do metodologii BIM i infrastruktury. Głównym motywem nadchodzącej imprezy jest Budownictwo 4.0, czyli m.in. cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja itd. Spodziewamy się blisko 1000 uczestników.

Marka infraBIM kojarzona jest z klasyczną konferencją, jednak by wyjść naprzeciw problemom i potrzebom branży forma wydarzenia 2020 została zmieniona na expo i multi konferencję z dodatkowymi wydarzeniami przeplatającymi się przez trzy dni.

Konferencja naukowa EKOGEOTECHNIKA

27 - 29.05.2020Puszczykowo k. Poznania
Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej EKOGEOTECHNIKA poświęconej pamięci dr hab. inż. Jana Jeża, prof. PP.

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda - Las - Technologia”

29.05.2020Poznań

Wydział Leśny i Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda - Las - Technologia”, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

23 - 26.06.2020Polanica Zdrój
Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się 23-26 czerwca 2020 roku w Polanicy Zdroju w województwie dolnośląskim.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: „OMNIBUS CZ. III”

11 - 12.06.2020on-line

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 05.06.2020 r.

6. Europejski Kongres IAHR

30.06 - 02.07.2020Warszawa

Szanowni Państwo

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na sesję specjalną pt.: „Small catchment hydrology (45 years of Prof. Kazimierz Banasik research)” która jest organizowana w ramach 6 tego Europejskiego Kongresu IAHR w Warszawie w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2020 roku.

Link do sesji specjalnej: https://iahr2020.pl/approved-special-sessions/

Uprzejmie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w sesji w szczególności tych którzy zajmują się naukowo zagadnieniami związanymi z hydrologią małych zlewni.

Konferencja naukowo-techniczna "Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi"

17 - 18.09.2020Kraków
Głównym celem Konferencji jest stworzenie platformy dla pracowników naukowych i doktorantów, pracowników dydaktycznych, administracji oraz inżynierów-praktyków, do przedstawienia najnowszych osiągnięć w zakresie kształtowania procesów hydrologicznych i ich wpływu na zarządzanie gospodarką wodną i ściekową.