Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strategiczne kierunki badawcze

Strategiczne tematy badań naukowych i prac rozwojowych Wydziału na lata 2010-2020

  1. Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów.
  2. Modelowanie procesów hydrologicznych i hydraulicznych. 
  3. Monitoring zjawisk naturalnych i antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych. 
  4. Procesy obiegu wody w systemie gleba – roślina - atmosfera.
  5. Inżynieria, kształtowanie i ochrona krajobrazu.
  6. Planowanie i gospodarowanie przestrzenią obszarów wiejskich.
  7. Bezpieczeństwo i trwałość budowli. 
  8. Kształtowanie ilości i jakości zasobów wodnych oraz ich optymalne wykorzystanie.

 Wydział w ramach działalności statutowej realizuje także tematy w zakresie geometrii różniczkowej, statystyki matematycznej, malarstwa i rzeźby.