Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Granty doktorskie i habilitacyjne 2012


 

Zadania badawcze finansowane z dotacji MNiSW na prowadzenie
badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz słuchaczy studiów doktoranckich


L.p. KIEROWNIK
PROJEKTU
JEDNOSTKA KWOTA
PRZYZNANA
1 2 3 4
1.

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak

Instytut Inżynierii Środowiska

5850,00
2.

dr inż. Justyna Hachoł

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

8483,61
3.

dr inż. Joanna Kajewska-Szkudlarek

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

7150,00
4.

dr Joanna Kamińska

Katedra Matematyki

5850,00
5.

dr inż. Katarzyna Pawęska

Instytut Inżynierii Środowiska

8483,61
6.

dr inż. Anna Podolska

Instytut Architektury Krajobrazu

7178,44
7.

mgr inż. Paweł Dąbek

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

9136,20
8.

mgr inż. Rafał Idzikowski

Instytut Budownictwa

8483,61
9.

mgr inż. Karolina Kolasińska

Instytut Inżynierii Środowiska

3900,00
10.

mgr inż. Małgorzata Mazij

Instytut Budownictwa

10145,00
11.

mgr Hanna Okrasińska

Katedra Matematyki

2795,00
12.

mgr inż. Monika Pec-Święcicka

Instytut Architektury Krajobrazu

7831,03
13.

mgr inż. Krzysztof Stępień

Instytut Architektury Krajobrazu

4712,00
14.

mgr inż. Iwona Rybka

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

8483,61
15.

mgr inż. Liliana Zielińska

Instytut Architektury Krajobrazu

7504,73
16.

mgr inż. Michał Zieliński

Instytut Budownictwa

9987,40
17.

mgr inż. Agata Włóka

Instytut Budownictwa

10441,36