Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Działalność statutowa celowa – dotacja 2016


Lp. Nr Projektu Nazwa Jednostki Imię i Nazwisko osoby
realizującej zadanie badawcze
Dotacja 2016
1 B030/0071/16 Instytut Inżynierii Środowiska Aleksandra Bawiec 3 000,00
2 B030/0072/16 Instytut Inżynierii Środowiska Florentyna Dudek 3 000,00
3 B030/0073/16 Instytut Inżynierii Środowiska Paweł Mituła 3 000,00
4 B030/0074/16 Instytut Architektury Krajobrazu Aleksandra Machowska 3 000,00
5 B030/0075/16 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Amadeusz Walczak 3 000,00
6 B030/0076/16 Instytut Budownictwa Agata Włóka 3 000,00
7 B030/0077/16 Instytut Architektury Krajobrazu Jowita Pyszczek 3 000,00
8 B030/0078/16 Instytut Inżynierii Środowiska Justyna Stańczyk 3 000,00
9 B030/0079/16 Katedra Gospodarki Przestrzennej Marta Sylla 3 000,00
10 B030/0080/16 Instytut Budownictwa Kinga Witek 3 000,00
11 B030/0081/16 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Małgorzata Dawid 3 000,00
12 B030/0082/16 Instytut Architektury Krajobrazu Robert Sobolewski 3 000,00
13 B030/0083/16 Instytut Inżynierii Środowiska Tomasz Garbowski 3 000,00
14 B030/0084/16 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Olga Grzeja 3 000,00
15 B030/0085/16 Instytut Budownictwa Kamil Pawłowski 3 000,00
16 B030/0086/16 Instytut Inżynierii Środowiska Kamila Hamal 2 315,00
17 B030/0087/16 Instytut Budownictwa Maria Ostrowska-Dudys 3 000,00
18 B030/0088/16 Instytut Architektury Krajobrazu Aleksandra Staszewska 3 000,00
19 B030/0089/16 Katedra Gospodarki Przestrzennej Ewelina Werner 3 000,00
20 B030/0090/16 Instytut Architektury Krajobrazu Alicja Romaniak 3 000,00
21 B030/0091/16 Instytut Inżynierii Środowiska Magdalena Domańska 4 992,00
22 B030/0092/16 Instytut Budownictwa Zofia Zięba 5 489,00
23 B030/0093/16 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Justyna Hachoł 5 489,00
24 B030/0094/16 Instytut Inżynierii Środowiska Paweł Lochyński 5 000,00
25 B030/0095/16 Instytut Architektury Krajobrazu Justyna Jaworek 5 489,00
26 B030/0096/16 Instytut Inżynierii Środowiska Joanna Kajewska-Szkudlarek 5 489,00
27 B030/0097/16 Katedra Gospodarki Przestrzennej Piotr Krajewski 6 000,00
28 B030/0098/16 Instytut Architektury Krajobrazu Kamila Adamczyk-Mucha 5 489,00
29 B030/0099/16 Instytut Architektury Krajobrazu Anna Podolska 5 489,00
30 B030/0100/16 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Iwona Rybka 4 721,00
31 B030/0101/16 Katedra Gospodarki Przestrzennej Zbigniew Piepiora 5 489,00
32 B030/0102/16 Katedra Gospodarki Przestrzennej Iwona Kaczmarek 5 489,00
RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 123 940,00