Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Działalność statutowa celowa – dotacja 2017

Lp. Nr Projektu Nazwa Jednostki Imię i Nazwisko
osoby realizującej
zadanie badawcze
Dotacja 2017
1 B030/0086/17 Katedra Gospodarki Przestrzennej Małgorzata Świąder 6 240,00
2 B030/0087/17 Instytut Inżynierii Środowiska Karina Kózka 9 917,52
3 B030/0088/17 Instytut Inżynierii Środowiska Tomasz Garbowski 3 600,00
4 B030/0089/17 Instytut Inżynierii Środowiska Krzysztof Wolski 4 600,00
5 B030/0090/17 Katedra Matematyki Maciej Karczewski 3 900,00
6 B030/0091/17 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Arkadiusz Głogowski 4 900,00
7 B030/0092/17 Instytut Inżynierii Środowiska Kamila Hamal 3 638,79
8 B030/0093/17 Instytut Inżynierii Środowiska Łukasz Gruss 6 926,58
9 B030/0094/17 Instytut Inżynierii Środowiska Piotr Dragański 5 028,32
10 B030/0095/17 Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Henryk Grzywna 4 116,94
11 B030/0096/17 Katedra Matematyki Teresa Jakubczyk 3 831,85
12 B030/0097/17 Instytut Inżynierii Środowiska Jakub Misiewicz 3 000,00
13 B030/0098/17 Instytut Inżynierii Środowiska Aleksandra Bawiec 6 000,00
14 B030/0099/17 Instytut Inżynierii Środowiska Michał Śpitalniak 9 000,00
15 B030/0100/17 Katedra Matematyki Gabriela Biel 5 200,00
16 B030/0101/17 Instytut Inżynierii Środowiska Florentyna Markowicz 3 200,00
17 B030/0102/17 Instytut Inżynierii Środowiska Justyna Kubicz 6 000,00
18 B030/0103/17 Instytut Inżynierii Środowiska Joanna Kajewska-Szkudlarek 7 800,00
19 B030/0104/17 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Agata Walicka 4 400,00
20 B030/0105/17 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Grzegorz Bury 3 948,00
21 B030/0106/17 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Mateusz Drożdżewski 3 000,00
22 B030/0107/17 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Mateusz Karpina 3 480,00
23 B030/0108/17 Instytut Budownictwa Filip Zakęś 3 120,00
24 B030/0109/17 Instytut Budownictwa Kinga Witek 5 400,00
25 B030/0110/17 Instytut Geodezji i Geoinformatyki Adrian Kaczmarek 7 200,00
26 B030/0111/17 Instytut Inżynierii Środowiska Paweł Mituła 15 000,00
27 B030/0112/17 Instytut Budownictwa Zofia Zięba 9 600,00
28 B030/0113/17 Instytut Inżynierii Środowiska Magdalena Domańska 7 752,00
RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 159 800,00