Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Działalność statutowa celowa – dotacja 2018

Ogłaszam konkurs na granty doktorskie i habilitacyjne finansowane z dotacji statutowej celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Konkurs będzie przeprowadzony według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 18/868/2018 z dnia 21.02.2018 r. Wnioski wypełnione na drukach załączonych do powyższej uchwały należy składać w dziekanacie w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

 

Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Dziekan Wydziału

 

plik PDF Regulamin rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich plik PDF, 220.00 KB
2018-03-12 12:34
dokument Word Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nieposiadających stopnia doktora dokument Word, 90.00 KB
2018-03-12 12:34
dokument Word Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nieposiadających stopnia doktora habilitowanego dokument Word, 86.00 KB
2018-03-12 12:34