Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs na finansowane zadania badawczego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (Młodzi naukowcy) 2019

Ogłaszam konkurs na finansowane zadania badawczego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (Młodzi naukowcy).

Konkurs będzie przeprowadzony według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 18/868/2018 z dnia 21.02.2018 r. Wnioski wypełnione na drukach załączonych poniżej należy składać w 3 egzemplarzach w dziekanacie w terminie do 29 marca 2019 r.

Środki przyznane w 2019 r. muszą być rozliczone do końca bieżącego roku.

 

Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Dziekan Wydziału

 

plik PDF Regulamin rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich plik PDF, 220.00 KB
2018-03-12 12:34
dokument Word Wniosek o finansowanie zadania badawczego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dokument Word, 67.50 KB
2019-03-01 11:02
dokument Word Kalkulacja kosztów dokument Word, 37.00 KB
2019-03-01 11:02
dokument Word Wzór porozumienia dokument Word, 46.50 KB
2019-03-01 11:02