Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Justyna Hachoł

plik PDF Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego plik PDF, 517.58 KB
2019-07-02 10:50
plik PDF Autoreferat plik PDF, 793.62 KB
2019-07-02 10:50
plik PDF Skład komisji habilitacyjnej plik PDF, 565.90 KB
2019-10-04 13:33