Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Monika Ziemiańska

plik PDF Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego plik PDF, 203.34 KB
2019-07-02 10:53
plik PDF Autoreferat plik PDF, 723.66 KB
2019-07-02 10:53
plik PDF Skład komisji habilitacyjnej plik PDF, 291.31 KB
2019-11-20 15:34
plik PDF Harmonogram postępowania habilitacyjnego plik PDF, 123.66 KB
2019-11-19 15:28