Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artur Serafin

plik PDF Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego plik PDF, 95.02 KB
2019-07-02 10:56
plik PDF Autoreferat plik PDF, 405.80 KB
2019-07-02 10:56
plik PDF Skład komisji habilitacyjnej plik PDF, 575.63 KB
2019-10-04 13:34
plik PDF Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr inż. Artura Serafina plik PDF, 900.54 KB
2019-10-08 12:30