Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Robert Głowski

plik PDF Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego plik PDF, 269.62 KB
2019-07-02 10:59
plik PDF Autoreferat plik PDF, 655.14 KB
2019-07-02 10:59
plik PDF Skład komisji habilitacyjnej plik PDF, 613.98 KB
2019-10-04 13:33
plik PDF Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr inż. Roberta Głowskiego plik PDF, 199.75 KB
2019-11-12 07:50
plik PDF Recenzja, recenzent dr hab. inż. Mariusz Sojka plik PDF, 12.89 MB
2019-11-12 07:50
plik PDF Recenzja, recenzent dr hab. inż. Zbigniew Popek plik PDF, 7.40 MB
2019-11-12 07:50
plik PDF Recenzja, recenzent prof. dr hab. Janusz Łomotowski plik PDF, 385.89 KB
2019-11-12 07:50