Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Piotr Krajewski

plik PDF Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego plik PDF, 365.04 KB
2019-07-02 11:02
plik PDF Autoreferat plik PDF, 2.18 MB
2019-07-02 11:02
plik PDF Skład komisji habilitacyjnej plik PDF, 606.42 KB
2019-10-04 13:34
dokument Word 2007 Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Krajewskiego dokument Word 2007, 14.14 KB
2019-10-04 13:38