Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziekanat

Na terenie uczelni wymagane jest zasłanianie ust i nosa, odkażanie rąk przy wejściu do budynku oraz Dziekanatu, a także zachowanie dystansu społecznego oraz zachowanie innych wymogów przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu wirusem Covid 19 (np. zalecamy korzystanie z własnego długopisu)

Ważność legitymacji studenckich/doktoranckich

15 sierpnia 2021 r. uchylone zostało rozporządzenie ministra, zgodnie z którym legitymacje studenckie pozostawały ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni bez konieczności przedłużania ich ważności.

W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta pozostają ważne do 14 października 2021 r. Ważność legitymacji studenci przedłużają w dziekanacie, doktoranci w Dziale Nauki.


DZIEKANAT

ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław


GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

Studia stacjonarne:

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
 czwartek: nieczynny
Studia niestacjonarne:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
sobota (w terminach zjazdów): 9.00-14.00
czwartek: nieczynny

KONTAKT:


STUDIA STACJONARNE

architektura krajobrazu
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

budownictwo I stopnia
Anna Gil – tel. 71 320 15 54    

budownictwo II stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    

geodezja i kartografia
Wioletta Młotek – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna I stopnia
 Monika Ilnicka – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna II stopnia
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

inżynieria bezpieczeństwa
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria i gospodarka wodna
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria środowiska
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    


STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

budownictwo I stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    


STUDIA DOKTORANCKIE

Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 52    

 

Kierownik dziekanatu

mgr Iwona Wenda-Zając – tel. 71 320 15 58    


p.o. zastępcy kierownika

Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 52   


Wydziałowy koordynator programu Erasmus+

dr inż. Hanna Houszka – tel. 71 320 55 09   


Pełnomocnik dziekana do spraw praktyk studenckich

inż. Paweł Filipiak – tel. 71 320 55 08   
pl. Grunwaldzki 24, pokój nr 4


Dyżury dziekanów odbywają się w trybie stacjonarnym budynek C5
ul. Grunwaldzka 55


Prodziekan ds. kierunków studiów
gospodarka przestrzenna oraz inżynieria bezpieczeństwa

prof. dr hab. Beata Raszka
pokój 1.21
poniedziałek 10.00-11.00
środa 11.00-12.00

Prodziekan ds. kierunków studiów
architektura krajobrazu oraz Landscape Architecture (studia polsko-chińskie)

dr hab. inż. arch. Renata Gubańska, prof. uczelni
pokój 1.21
poniedziałek 12.30-13.30
środa 9.00-10.00

Prodziekan ds. kierunków studiów
budownictwo oraz geodezja i kartografia

dr hab. inż. Piotr Gołuch, prof. uczelni
pokój 1.22
wtorek 12.00-13.00
czwartek 13.00-14.00

Prodziekan ds. kierunków studiów
inżynieria środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna

dr hab. inż. Robert Głowski, prof. uczelni
pokój 1.22
poniedziałek 8.30-9.30
czwartek 14.00-15.00