Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziekanat

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od dnia 12.10.2020 r. panie w dziekanacie pracują zmianowo według załączonego harmonogramu.

Prosimy o kontakt głównie za pośrednictwem telefonów oraz poczty elektronicznej.

W wyjątkowych sytuacjach studenci, absolwenci, doktoranci będą przyjmowani osobiście. Przed udaniem się do dziekanatu prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia z pracownikami dziekanatu.


Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji informuje, że w związku z ciągle trwającym stanem pandemii zaleca się ograniczenie kontaktu bezpośredniego z pracownikami dziekanatu i korzystanie głównie z kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Na terenie uczelni wymagane jest zasłanianie ust i nosa, odkażanie rąk przy wejściu do budynku oraz Dziekanatu, a także zachowanie dystansu społecznego oraz zachowanie innych wymogów przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu wirusem Covid 19 (np. zalecamy korzystanie z własnego długopisu)

Ponadto uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 r.


DZIEKANAT

ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław


GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

Studia stacjonarne:

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
 czwartek: nieczynny
Studia niestacjonarne:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
sobota (w terminach zjazdów): 9.00-14.00
czwartek: nieczynny

KONTAKT:


STUDIA STACJONARNE

architektura krajobrazu
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

budownictwo I stopnia
Anna Gil – tel. 71 320 15 54    

budownictwo II stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    

geodezja i kartografia
Wioletta Młotek – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna I stopnia
Anna Gil – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna II stopnia
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

inżynieria bezpieczeństwa
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria i gospodarka wodna
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria środowiska
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    


STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

budownictwo I stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    

geodezja i kartografia I i II stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    


STUDIA DOKTORANCKIE

Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 52    

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Iwona Wenda-Zając – tel. 71 320 15 58    

Asystent Dziekana

Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 52   

Referent

Agata Olechowska – tel. 71 320 15 58    


Dyżury dziekanów odbywają się w trybie zdalnym po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty uczelnianej.

Prodziekan ds. kierunków studiów
gospodarka przestrzenna
oraz inżynieria bezpieczeństwa
prof. dr hab. Beata Raszka

wtorek 12.00-13.00
czwartek 12.00-13.00

Prodziekan ds. kierunków studiów
architektura krajobrazu oraz Landscape Architecture (studia polsko-chińskie)
dr hab. inż. arch. Renata Gubańska, prof. Uczelni

poniedziałek 14.00-15.00
środa 13.00-14.00

Prodziekan ds. kierunku studiów
budownictwo
oraz geodezja i kartografia
dr hab. inż. Piotr Gołuch, prof. Uczelni

wtorek 13.00-14.00
czwartek 13.00-14.00

Prodziekan ds. kierunków studiów
inżynieria środowiska
oraz inżynieria i gospodarka wodna
dr hab. inż. Robert Głowski, prof. Uczelni

poniedziałek 9.00-10.00
środa 14.00-15.00