Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziekanat

DZIEKANAT

ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław


GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

Studia stacjonarne:

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
 czwartek: nieczynny
Studia niestacjonarne:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
11.00-15.00
sobota (w terminach zjazdów): 9.00-14.00
czwartek: nieczynny

KONTAKT:


STUDIA STACJONARNE

architektura krajobrazu
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

budownictwo I stopnia
Anna Gil – tel. 71 320 15 54    

budownictwo II stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    

geodezja i kartografia
Wioletta Młotek – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna I stopnia
Anna Gil – tel. 71 320 15 54    

gospodarka przestrzenna II stopnia
Agnieszka Raczyńska – tel. 71 320 15 68    

inżynieria bezpieczeństwa
Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria i gospodarka wodna
Katarzyna Gajewska – tel. 71 320 15 71    

inżynieria środowiska
Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 15 71    


STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

budownictwo I stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    

geodezja i kartografia I i II stopnia
Marianna Drozd – tel. 71 320 55 10    


STUDIA DOKTORANCKIE

Katarzyna Szydłowska – tel. 71 320 55 71    

 

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Irena Czarkowska – tel. 71 320 15 58    

Asystent Dziekana

mgr Agnieszka Musik – tel. 71 320 15 52    

Referent

Agata Olechowska – tel. 71 320 15 58