Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisje

Komisje Rady Wydziału na kadencję 2016-2020:

 

Komisja Badań Naukowych

 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw. – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Maria Hełdak,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 • dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Paweł Śniady,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.,
 • dr hab. Ryszard Deszcz,
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

 

Komisja Finansowa

 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 • prof. dr hab. Leszek Kuchar.

 

Komisja Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński – przewodniczący,
 • dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 • dr hab. inż. Maria Hełdak,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 • dr inż. Monika Ziemiańska,
 • dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Maciej Filipiak, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. Marek Lorenc,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska.

 

Komisja Spraw Studenckich i Kształcenia

 1. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar – Nowakowska, prof. nadzw.,
 3. dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 5. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 6. dr hab. Krystyna Bryś,
 7. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 8. dr hab. Wojciech Jakubowski,
 9. dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 10. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 11. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 12. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 13. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 14. dr hab. Andrzej Michalski,
 15. dr inż. Małgorzata Akińcza,
 16. przedstawiciel studentów,
 17. przedstawiciel doktorantów

 

Komisja Statutowa

 1. dr hab. inż. Szymon Szewrański – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 3. dr inż. Olgierd Jamroz,
 4. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 5. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 6. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 7. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
 8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 9. dr hab. inż. Maciej Filipiak, prof. nadzw.,
 10. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
 11. dr inż. Olgierd Kempa

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – dziekan, przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 3. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Leszek Kuchar
 5. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 6. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 7. dr hab. inż. Szymon Szewrański
 8. dr Mieczysław Chalfen – sekretarz komisji