Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Księgozbiór Biblioteki reprezentują m.in. wydawnictwa z zakresu budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, techniki sanitarnej, cieplnej i instalacyjnej, planowania przestrzennego, architektury i sztuki. Zbiór stanowi ponad 4,5 tys. woluminów książek,  skryptów i literatury firmowej oraz ponad 120 tytułów czasopism w tym około 30 w prenumeracie bieżącej – czasopisma polskie i zagraniczne, a także ponad 300 norm.

Biblioteka udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym na miejscu w czytelni – należy wpisać się do zeszytu odwiedzin. Czytelnia dysponuje 50 miejscami dla czytelników z bogatym specjalistycznym księgozbiorem podręcznym, 30 tytułami czasopism bieżących w wolnym dostępie oraz z możliwością korzystania z katalogów tradycyjnych (alfabetycznego i rzeczowego).

Do użytku czytelników są 2 stanowiska komputerowe wyposażone we wszelkie źródła informacji naukowej, które są udostępniane w sieci uczelnianej przez Bibliotekę Główną.

      Bibliotekarz w razie potrzeby i w miarę możliwości pomaga w wyszukiwaniu materiałów, udziela informacji bibliotecznej, faktograficznej (rzeczowej) i bibliograficznej, udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.Centrum Geo-Info-Hydro (bud. C5 Kampus Grunwaldzki) 

ul. Grunwaldzka 55 

II piętro, pok 3.07

50-357 Wrocław

tel. 71 320 56 99 

email: biblioteka.wiksig@upwr.edu.pl

Pracownicy: mgr Alicja Kocot 


Godziny otwarcia:

październik – czerwiec:      poniedziałek – piątek: 9:00-15:30

lipiec:                                        poniedziałek – piątek: 9:00-15:00

sierpień:                                   nieczynne

wrzesień:                                  poniedziałek – piątek: 9:00-15:00 

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z baz: