Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Skład

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU

1. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - dziekan
2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. - prodziekan
3. prof. dr hab. Beata Raszka - prodziekan
4. dr hab. inż. Marek Trojanowicz - prodziekan
5. dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw. - prodziekan

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI
NA STANOWISKACH PROFESORÓW ZWYCZAJNYCH

6. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
7. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
8. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
9. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
10. prof. dr hab. Leszek Kuchar
11. prof. dr hab. Marek Lorenc
12. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
13. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
14. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI
NA STANOWISKACH PROFESORÓW NADZWYCZAJNYCH

15. prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski
16. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
17. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
18. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
19. prof. dr hab. Mariusz Wiatr
20. prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
21. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
22. dr hab. Krystyna Bryś
23. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
24. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski
25. dr hab. Maciej Filipiak
26. dr hab. inż. Maria Hełdak
27. dr hab. inż. Grzegorz Janik
28. dr hab. Marian Kachniarz
29. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk
30. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
31. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska
32. dr hab. inż. Witold Rohm
33. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
34. dr hab. inż. Bohdan Stawiski
35. dr hab. inż. Szymon Szewrański
36. dr hab. Wiesław Szulczewski
37. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZE STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO
ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ADIUNKTÓW

38. dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
39. dr hab. inż. Kazimierz Chmura
40. dr hab. Ryszard Deszcz
41. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
42. dr hab. inż. Tomasz Hadaś
43. dr hab. Wojciech Jakubowski
44. dr hab. inż. Bartosz Jawecki
45. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
46. dr hab. inż. Robert Kasperek
47. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
48. dr hab. Krzysztof Lejcuś
49. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
50. dr hab. Andrzej Michalski
51. dr hab. inż. Beata Olszewska
52. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
53. dr hab. inż. Ryszard Pokładek
54. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

55. dr inż. Małgorzata Akińcza
56. dr inż. Jolanta Dąbrowska
57. dr inż. Teresa Dzikowska
58. dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
59. dr inż. Robert Głowski
60. dr inż. Olgierd Jamroz
61. dr inż. Olgierd Kempa
62. dr inż. Radosław Stodolak
63. dr inż. Monika Ziemiańska

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

64. mgr inż. Michał Łukowiak
65. mgr inż. Małgorzata Świąder

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

66. Urszula Błaszczyk IŚ
67. Anna Freus AK
68. Patryk Gorzaniak B
69. Anita Jesionek AK
70. Adrianna Kołek IŚ
71. Anita Konieczka AK
72. Aleksandra Marek IŚ
73. Grzegorz Marut GiK
74. Estera Mikulska IB
75. Małgorzata Porażka AK
76. Marcin Puczyłowski GP
77. Damian Rajca IiGW
78. Martyna Rot B
79. Kamila Stachów IŚ
80. Patrycja Tasarz AK

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

81. mgr inż. Tadeusz Kiwacz
82. inż. Jolanta Just-Maruszewska

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM

1. prof. dr hab. inż. Stanisław Bieszczad
2. prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz
3. prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
4. prof. dr hab. inż. Alicja Czamara
5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara
6. prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
8. dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska
9. prof. dr hab. inż. Franciszek Gospodarczyk
10. prof. dr hab. Alojzy Gryt
11. prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
12. dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.
13. prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
14. prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski
15. prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum
16. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
17. prof. dr hab. inż. Marian Mokwa
18. dr hab. Elżbieta Musiał
19. prof. dr hab. inż. Krzysztof Nyc
20. prof. dr hab. inż. Edward Osada
21. dr hab. inż. Krzysztof Parylak
22. prof. dr hab. inż. Anna Pływaczyk
23. prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
24. prof. dr hab. inż. Laura Radczuk
25. prof. dr hab. inż. Marian Rojek
26. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk
27. dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
28. dr inż. Andrzej Świątkiewicz
29. prof. dr hab. inż. Mieczysław Trybała
30. prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

1. inż. Jolanta Just-Maruszewska

PRZEDSTAWICIEL ZOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

1. mgr inż. Tadeusz Kiwacz

ZAPROSZENI GOŚCIE

1. doc. dr Donat Dejas