Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Skład

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU

1. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - dziekan
2. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. - prodziekan
3. prof. dr hab. Beata Raszka - prodziekan
4. dr hab. inż. Marek Trojanowicz - prodziekan
5. dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw. - prodziekan

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH PROFESORÓW ZWYCZAJNYCH

6. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
7. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
8. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
9. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
10. prof. dr hab. Leszek Kuchar
11. prof. dr hab. Marek Lorenc
12. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
13. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
14. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH PROFESORÓW NADZWYCZAJNYCH

15. prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski
16. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
17. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
18. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
19. prof. dr hab. Mariusz Wiatr
20. prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
21. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
22. dr hab. Krystyna Bryś
23. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
24. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski
25. dr hab. Maciej Filipiak
26. dr hab. inż. Maria Hełdak
27. dr hab. inż. Grzegorz Janik
28. dr hab. Marian Kachniarz
29. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk
30. dr hab. Krzysztof Lejcuś
31. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
32. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska
33. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
34. dr hab. inż. Witold Rohm
35. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
36. dr hab. inż. Bohdan Stawiski
37. dr hab. inż. Szymon Szewrański
38. dr hab. Wiesław Szulczewski
39. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZE STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ADIUNKTÓW

40. dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
41. dr hab. inż. Kazimierz Chmura
42. dr hab. Ryszard Deszcz
43. dr hab. Marek Furmankiewicz
44. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
45. dr hab. inż. Tomasz Hadaś
46. dr hab. Wojciech Jakubowski
47. dr hab. inż. Bartosz Jawecki
48. dr hab. inż. Grzegorz Jóźków
49. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
50. dr hab. inż. Joanna Kamińska
51. dr hab. inż. Jan Kapłon
52. dr hab. inż. Robert Kasperek
53. dr hab. inż. Jan Kazak
54. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
55. dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska
56. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
57. dr hab. Andrzej Michalski
58. dr hab. inż. Beata Olszewska
59. dr hab. inż. Wojciech Orzepowski
60. dr hab. inż. Ryszard Pokładek
61. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

62. dr inż. Małgorzata Akińcza
63. dr inż. Jolanta Dąbrowska
64. dr inż. Teresa Dzikowska
65. dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
66. dr inż. Robert Głowski
67. dr inż. Olgierd Jamroz
68. dr inż. Olgierd Kempa
69. dr inż. Radosław Stodolak
70. dr inż. Monika Ziemiańska

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

71. mgr inż. Michał Łukowiak
72. mgr inż. Małgorzata Świąder

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

73. Urszula Błaszczyk IŚ
74. Anna Freus AK
75. Patryk Gorzaniak B
76. Agnieszka Jasińska AK
77. Anita Jesionek AK
78. Adrianna Kołek IŚ
79. Anita Konieczka AK
80. Aleksandra Marek IŚ
81. Grzegorz Marut GiK
82. Estera Mikulska IB
83. Małgorzata Porażka AK
84. Marcin Puczyłowski GP
85. Damian Rajca GW
86. Martyna Rot B
87. Patryk Skorupski B
88. Kamila Stachów IŚ
89. Patrycja Tasarz AK

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

90. mgr inż. Tadeusz Kiwacz
91. inż. Jolanta Just-Maruszewska

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM

1. prof. dr hab. inż. Stanisław Bieszczad
2. prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz
3. prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
4. prof. dr hab. inż. Alicja Czamara
5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara
6. prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
7. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
8. dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska
9. prof. dr hab. inż. Franciszek Gospodarczyk
10. prof. dr hab. Alojzy Gryt
11. prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
12. dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.
13. prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
14. prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski
15. prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum
16. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
17. prof. dr hab. inż. Marian Mokwa
18. dr hab. Elżbieta Musiał
19. prof. dr hab. inż. Krzysztof Nyc
20. prof. dr hab. inż. Edward Osada
21. dr hab. inż. Krzysztof Parylak
22. prof. dr hab. inż. Anna Pływaczyk
23. prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
24. prof. dr hab. inż. Laura Radczuk
25. prof. dr hab. inż. Marian Rojek
26. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk
27. dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
28. dr inż. Andrzej Świątkiewicz
29. prof. dr hab. inż. Mieczysław Trybała
30. prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

1. inż. Jolanta Just-Maruszewska

PRZEDSTAWICIEL ZOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

1. mgr inż. Tadeusz Kiwacz

ZAPROSZENI GOŚCIE

1. doc. dr Donat Dejas