Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziekani i prodziekani Wydziału

  1951– 1954

Dziekan
prof. dr inż. Stanisław Bac

Prodziekani
z-ca prof. dr inż. Roman Hlibowicki
doc. dr hab. inż. Adam Schmuck

  1996– 1999

Dziekan
doc. dr inż. Roman Hlibowicki

Prodziekani
doc. dr inż. Zbigniew Dziewoński
z-ca prof. dr inż. Czesław Wajdzik
doc. dr Rudolf Hohenberg

  1958– 1961

Dziekan
prof. dr inż. Jan Wierzbicki

Prodziekani
doc. dr Rudolf Hohenberg

  1961– 1965

Dziekan
prof. dr inż. Roman Hlibowicki

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ralski
z-ca prof. dr hab. inż. Czesław Wajdzik
doc. dr hab. inż. Józef Dzieżyc
doc. dr hab. inż. Marek Urban

  1965– 1969

Dziekan
doc. dr hab. inż. Marek Urban

Prodziekani
doc. dr hab. inż. Stanisław Marcilonek
doc. dr hab. inż. Czesław Wajdzik

  1969– 1972

Dziekan
doc. dr hab. inż. Czesław Opaliński

Prodziekani
doc. dr Tadeusz Cichy
doc. dr inż. Adam Szpindor

  1972– 1975

Dziekan
doc. dr hab. inż. Adam Szpindor

Prodziekani
doc. dr hab. inż. Jacek Fuliński
doc. dr inż. Adam Lang

  1975–1978
1978-1979


Dziekan
doc. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka

Prodziekani
doc. dr Tadeusz Cichy (1975–1978)
doc. dr hab. inż. arch. Zdzisław Pogodziński (1975–1979)
doc. dr inż. Donat Dejas (1978–1979)
doc. dr Jan Sekuła (1978–1979) (1978–1979)

  1979–1981

Dziekan
doc. dr hab. inż. arch. Zdzisław Pogodziński

Prodziekani
doc. dr inż. Donat Dejas
doc. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
doc. dr Jan Sekuła

  1981–1987

Dziekan
doc. dr hab. inż. Jerzy Kowalski

Prodziekani
doc. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
doc. dr hab. inż. Mieczysław Stelmach (1981-1984)
doc. dr hab. inż. Stanisław Rojek
doc. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum (1984-1987)

  1987–1990

Dziekan
prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Mieczysław Trybała
doc. dr hab. inż. Stefan Cacoń
doc. dr hab. inż. Krzysztof Nyc

  1990–1996

Dziekan
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń (1990–1993)
dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, prof. AR (1990–1996)
dr inż. Jerzy Piotrowski (1993–1996)
dr inż. Stanisław Serafin (1993–1996)

  1996–1999

Dziekan
prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk

Prodziekani
dr hab. inż. Andrzej Drabiński, prof. AR
dr hab. inż. Edward Hutnik
dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz

  1999–2005

Dziekan
dr hab. inż. Andrzej Drabiński, prof. AR

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
dr hab. Edward Hutnik, prof. AR

  2005–2008

Dziekan
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota

Prodziekani
dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw.
prof. dr hab. Marek Lorenc

  2008–2012

Dziekan
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota

Prodziekani
dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw.
prof. dr hab. Marek Lorenc

  2012–2016

Dziekan
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. Beata Raszka
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
dr inż. arch. Jerzy Potyrała

  2016–2020

Dziekan
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Prodziekani
dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. uczelni
prof. dr hab. Beata Raszka
dr hab. inż. Tomasz Tymiński (2016–2019)
dr hab. inż. Marek Trojanowicz (2016–2019)
dr hab. inż. Robert Głowski (2019–2020)
dr hab. inż. Piotr Gołuch, prof. uczelni (2019–2020)