Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Działalność dydaktyczna Wydziału


 

Powstanie kierunków kształcenia na wydziale

1950 r.

Na Oddziale (od 1951 r. Wydziale) Melioracji Rolnych Wydziału Rolniczego, należącego do Uniwersytetu i Politechniki, rozpoczęto kształcenia na kierunku melioracje wodne. W kolejnych latach nazwa tego kierunku zmieniała się, dziś funkcjonuje on jako inżynieria środowiska.

1960 r.

Uruchomiono studia na kierunku geodezja urządzeń rolnych.

1972 r.

Utworzony został kierunek budownictwo.

2000 r.

Rozpoczęto kształcenie na kierunku architektura krajobrazu.

2002 r.

Oferta wydziału została poszerzona o kierunek gospodarka przestrzenna.

2009 r.

Uruchomiono kierunek inżynieria bezpieczeństwa.

2011 r.

Utworzono kierunek inżynieria i gospodarka wodna.


Łącznie na Wydziale od 1951 roku do 30 XI 2012 r. wydano 15155 dyplomów, w tym:

 • na studiach stacjonarnych 11754, z czego:
  4746 – na kierunku inżynieria środowiska
  3869 – na kierunku geodezja i kartografia
  1810 – na kierunku budownictwo
  853 – na kierunku architektura krajobrazu
  476 – na kierunku gospodarka przestrzenna
 • na studiach niestacjonarnych 3401, z czego:
  1231 – na kierunku inżynieria środowiska
  1489 – na kierunku geodezja i kartografia
  202 – na kierunku budownictwo
  280 – na kierunku architektura krajobrazu
  199 – na kierunku gospodarka przestrzenna


Studencki ruch naukowy

Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zarejestrowanych jest dziesięć studenckich kół naukowych:

 1. Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu – opiekunowie: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr inż. arch. Jerzy Potyrała, dr Anna Borcz,
 2. Studenckie Koło Naukowe Budownictwa – opiekun dr inż. Radosław Tatko,
 3. Studenckie Koło Naukowe Dendrologii Stosowanej – opiekun dr Elżbieta Szopińska, mgr inż. Anna Gizowska,
 4. Studenckie Koło Naukowe Geodetów – opiekunowie: dr inż. Krzysztof Mąkolski, dr inż. Mirosław Kaczałek,
 5. Studenckie Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników – opiekunowie: dr inż. Tomasz Tymiński, dr inż. Radosław Stodolak,
 6. Studenckie Koło Naukowe Geodezyjnego Kształtowania Przestrzeni Wiejskiej – opiekun dr inż. Olgierd Kempa,
 7. Studenckie Koło Naukowe Meliorantów im. prof. Stanisława Baca – opiekun dr hab. inż. Grzegorz Janik,
 8. Studenckie Koło Naukowe Planowania Przestrzennego – opiekun dr inż. Beata Warczewska, mgr inż. Jan Kazak
 9. Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyki – opiekunowie: dr inż. Adam Michalski, dr inż. Przemysław Tymków,
 10. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik” – opiekun: dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg.

Wydziałowym Kuratorem Studenckich Kół Naukowych jest prof. dr hab. inż. Jan Kempiński.