Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Książki

W skład księgozbioru Biblioteki Wydziałowej wchodzą książki, skrypty i literatura firmowa. Zakres publikacji obejmuje:

  • budownictwo
  • nauki matematyczno-przyrodnicze
  • inżynierię i ochronę środowiska
  • technikę sanitarną, cieplną i instalacyjną
  • architekturę i sztukę
  • planowanie przestrzenne
  • technikę rolniczą

 

Korzystanie ze zbiorów możliwe jest na miejscu w Bibliotece Wydziałowej, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

Wyszukiwanie publikacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny i przedmiotowy.