Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Czasopisma

Wykaz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Wydziałowej

Czytelnia Czasopism Bieżących:

Architektura Murator 2003-

Budownictwo Technologie Architektura 2001-

Cement Wapno Beton 2007-

Chłodnictwo i Klimatyzacja 2005-

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1991-

Czysta Energia 2001-

Drogownictwo 2010-

Energetyka Wodna 2012-

Forum Eksploatatora 2009-

Gaz Woda i Technika Sanitarna 1968-

Geoinżynieria - Drogi Mosty Tunele 2006-

Gospodarka Wodna 1986-

Hereditas Minariorum 2014-

Instal 2010-

Inżynieria i Budownictwo 1975-

Komunikacja Publiczna 2011-

Magazyn Instalatora 2001-

Materiały Budowlane 1991-

Murator 1997-

Nieruchomości 1999-

Przegląd Budowlany 1975-

Przegląd Geograficzny 2007-

Przegląd Komunalny 1997-

Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska - (zm. tyt.) Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1996, 2006-

Przegląd Urbanistyczny 2009-

Recykling 2001-

Technologia Wody 2010-

Top Agrar Polska 2001-

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 1978-1981, 1985-1990, 1993-

Wodociągi-Kanalizacja 2003-

Zieleń Miejska 2006-

 

Roczniki archiwalne:

Acta Agrophysica 2008-2011

Acta Agrophysica - Rozprawy i Monografie 2008-2011

Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna) 2002-2004, 2006-2011, 2013-2015

Acta Scientiarum Polonorum - Architectura (Budownictwo) 2003-2015

Acta Scientiarum Polonorum - Biologia 2010-2013

Acta Scientiarum Polonorum - Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska) 2002-2014

Acta Scientiarum Polonorum - Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia) 2002-2014

Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum Cultus (Ogrodnictwo) 2010-2015

Acta Scientiarum Polonorum - Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo) 2008-2013

Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza) 2010-2014

Architectus 1997-1998, 2000, 2007-2014

Architektura Krajobrazu 2001-2012

Archives of Civil Engineering 2011-2015

Archiwum Ochrony Środowiska - (zm. tyt.) Archives of Environmental Protection 1979-1991, 1998, 2002-2004, 2008-2015

Atest 2009-2015

Aura 1991-2013

Baumeister 1994-2003

Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju 2002-2006

Branżowy Biuletyn Informacyjny - Zaopatrzenie Rolnictwa i Wsi w Wodę 1976, 1978, 1980-1982, 1984-1992

Branżowy Informator Gospodarczy 2007-2015

Budowlany Informator Techniczny 2001-2005

Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Civil and Environmental Engineering 2010-2014

Budownictwo Wiejskie - (zm. tyt.) Budownictwo Rolnicze 1970-1990

Cement Wapno Gips 1976-1977, 1979-1988, 1993-1995

Ceramika Budowlana 1986-1988

Chemia i Inżynieria Ekologiczna 1996-2005

Człowiek i Środowisko 1995-1997

Ekoinżynieria 1995-1999

Ekologia i Technika 1993-1997

Ekologia Przemysłowa - (zm. tyt.) Energia dla Przemysłu 2010-2013

Ekonatura 2005-2014

Folia Forestalia Polonica. Ser. A - Forestry 2009-2015

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (wybrane numery) 2007-2008, 2010, 2012

International Journal of Offshore and Polar Engineering 2005-2015

Inżynier Budownictwa 2007-2016

Inżynieria i Ochrona Środowiska 1998-2015

Inżynieria Morska i Geotechnika 2005-2016

Journal of Hydrology and Hydromechanics 1998-2012

Journal of Ocean and Wind Energy 2014-2015

Journal of Water and Land Development 1998-2013

Komunikaty Rybackie 1994-2000, 2008-2010

Konstrukcje Stalowe 2007-2015

Konsulting Polski 2013-2015

Leksykon Techniki Komunalnej 2001-2005, 2007-2012

Magazyn Autostrady 2010-2015

Magnolia 2012-2014

Mechanizacja Budownictwa 1978-1981

Modernizator 2015

Mosty 2010-2013, 2015

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2008-2016

Ochrona Powietrza - (zm. tyt.) Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1981-1988, 1994-2011

Ochrona przed Korozją 1980-1991, 1993

Ochrona Środowiska 1984-2015

Ochrona Zabytków 2003-2014

Ogrody 1999-2012

Polish Journal of Soil Science 2008-2011

Polski Instalator 2000-2013

Pompy Pompownie 2006-2015

Problemy Ekologii 1997-2002

Problemy Inżynierii Rolniczej 1998-2003, 2014

Problemy Ocen Środowiskowych 2007-2010

Przegląd Geodezyjny 1991-1992, 2007-2014

Przegląd Geofizyczny 1994-1996

Przegląd Geologiczny 2007-2015

Przyroda dla Europejczyków / Environment for Europeans 2007-2011

Renowacje i Zabytki 2008-2014

Rocznik Ochrona Środowiska 2011-2015

Roczniki Geomatyki 2007-2014

Sprawy Nauki 2007-2009

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1994-2000, 2003-2004, 2007-2008

Teledetekcja Środowiska 2005, 2007-2012

Topos 2008-2009

Urbanista 2007-2008

Wieś i Rolnictwo 1994-1999

Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2001, 2008-2015

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie 2009, 2011-2014

Zabytki Heritage 2006, 2008-2009

Zeszyty Edukacyjne IMUZ 1996-1997

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu - Bibliografie 1996-2000, 2004-2006

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu - Geodezja i Urządzenia Rolne 1991, 1996-1998, 2000-2001, 2003-2004

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu - Inżynieria Środowiska 1992-1994, 1996-1998, 2000-2001, 2004, 2006

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu -  Konferencje 1994-1996, 1998, 2001

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu - Melioracja 1956, 1958, 1960-1964, 1966-1968, 1970, 1972-1973, 1975, 1980, 1983-1986, 1988-1992, 1996, 2001

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu - Monografie 1990, 1994