Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Czasopisma

Wykaz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Wydziałowej

Bieżące/ prenumerowane

1. Arch (2016–)

2. Architektura Murator (2012– )

3. Bezpieczeństwo Pracy (2018– )

4. Budownictwo, Technologie, Architektura (2015– )

5. Cement, Wapno, Beton (2015– )

6. Drogownictwo (2015–)

7. Energetyka Wodna (2015– )

8. Energia i Recykling (2017– )

9. Forum Eksploatatora (2015– )

10. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (2015– )

11. Geodeta (2018– )

12. Gospodarka Wodna (2015– )

13. Instal (2015– )

14. Inżynieria i Budownictwo (2015– )

15. Materiały Budowlane (2015– )

16. Mazowsze Studia Regionalne (2016– )

17. Murator (2015– )

18. Nieruchomości (2015– )

19. Nowoczesne Hale (2019– )

20. Przegląd Komunalny (2015– )

21. Przegląd Naukowy (2015– )

22. Przegląd Geodezyjny (2018– )

 

Nieprenumerowane

Acta Agrophysica (2008–2011)

Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie (2008–2011)

Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum (2002-2004, 2006-2011, 2013–2019)

Acta Scientiarum Polonorum - Architectura (2003–2015)

Acta Scientiarum Polonorum - Biologia (2010–2013)

Acta Scientarum Polonorum. Formatio Circumiectus (2002–2017)

Acta Scientarum Polonorum. Geodesia et descriptio terrarum (2002–2016)

Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum Cultus (2010–2015)

Acta Scientiarum Polonorum - Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (2008–2013)

Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria (2010–2014)

Architectus (1997–1998, 2000, 2007–2014)

Architektura Krajobrazu (2001–2012)

Architektura od Wnętrza (2015–2019)

Archives of Civil Engineering (2011–2015)

Archives of Environmental Protection/ Archiwum Ochrony Śtrodowiska (1979–1991, 1998, 2002–2004, 2008–2015)

Atest (2009–2015)

Aura (1991–2013)

Baumeister (1994–2003)

Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju (2002–2006)

Branżowy Biuletyn Informacyjny – Zaopatrzenie Rolnictwa i Wsi w Wodę (1976, 1978, 1980-1982, 1984-1992)

Branżowy Informator Gospodarczy (2007–2015)

Budowlany Informator Techniczny (2001–2005)

Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2010–2015)

Budownictwo Wiejskie/ Budownictwo Rolnicze (zm. tytułu) (1970–1990)

Builder (2017–2019)

Cement Wapno Gips (1976–1977, 1979–1988, 1993–1995)

Ceramika Budowlana (1986–1988)

Chemia i Inżynieria ekologiczna (1996–2005)

Chłodnictwo i Klimatyzacja (2015–2017)

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (2015–2017)

Człowiek i Środowisko (1995–1997)

Czysta Energia (2015–2017)

Ekoinżynieria (1995–1999)

Ekologia (2017)

Ekologia i Technika (1994–1997)

Ekonatura (2005–2014)

Energia dla Przemysłu (2010–2013)

Folia Forestalia Polonica (2009–2015)

Forum Budowlane (2015–2019)

Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele (2015–2019)

Geoturystyka (2005–2007)

Hereditas Minariorum (2014–2017)

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2007–2008, 2010, 2012)

International Journal of Offshore and Polar Engineering (2005–2015)

Inżynier Budowlany (2015–2019)

Inżynier Budownictwa (2007–2016)

Inżynieria i Ochrona Środowiska (1998–2015)

Inżynieria Morska i Geotechnika (2005–2016)

Journal of Hydrology and Hydromechanics (1998–2012)

Journal of Ocean and Wind Energy (2014–2015)

Journal of Water and Land Development (1998–2013, 2015–2016)

Konstrukcje Stalowe (2015)

Komunikacja Publiczna (2015–2018)

Komunikaty Rybackie (1994–2000, 2008–2010)

Konstrukcje Stalowe (2007–2015)

Konsulting Polski (2015)

Leksykon Techniki Komunalnej (2001–2005, 2007–2012)

Magazyn Autostrady (2010–2015)

Magnolia (2012–2014)

Magazyn Autostrady (2015)

Magazyn Instalatora (2015–2019)

Mechanizacja Budownictwa (1978–1980)

Meteorology, Hydrology, and Water Management (2013–2019)

Modernizator (2015)

Mosty (2010–2013, 2015, 2017–2019)

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (2008–2016)

Ochrona Powietrza/ Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (1981–1988, 1994–2011)

Ochrona przed Korozją (1980–1991, 1993)

Ochrona Środowiska (1984–2015)

Ochrona Zabytków (2003–2014)

Ogrody (1999–2012)

Polish Journal of Soil Science (2008–2011)

Polski Instalator (2000-2013)

Pompy, Pompownie (2006–2015)

Problemy Ekologii (1997–2002)

Problemy Inżynierii Rolniczej (1998–2003, 2014)

Problemy Ocen Środowiskowych (2007–2010)

Promotor BHP (2018)

Przegląd Budowlany (2015–2017)

Przegląd Geodezyjny ((1991–1992, 2007–2014)

Przegląd Geofizyczny (1994–1996)

Przegląd Geologiczny (2007–2015)

Przegląd Geograficzny (2015–2016)

Przegląd Urbanistyczny (2009–2015)

Przyroda dla Europejczyków (2007–2011)

Recykling (2015–2017)

Renowacje i Zabytki (2008–2014)

Roczniki Geomatyki (2007–2014)

Rocznik Ochrona Środowiska (2011–2015)

Sprawy Nauki (2007–2009)

Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska (2017)

Środowisko Mieszkaniowe (2015–2019)

Technical Sciences (2016–2019)

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna (1994–2000, 2003–2004, 2007–2008)

Teledetekcja Środowiska (2005, 2007–2012)

Topos (2008–2009)

Urbanista (2007–2008)

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (2015–2017)

Wieś i Rolnictwo (1994–1999)

Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie (2001, 2008–2017)

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie (2009, 2011–2014)

Zabytki: Heritage (2006, 2008–2009)

Zeszyty Edukacyjne IMUZ (1996–1997)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Bibliografie (1996–2000, 2004–2006)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Geodezja i Urządzenia Rolne (1991, 1996–1998, 2000–2001, 2003-2004)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Inżynieria Środowiska (1992–1994, 1996–1998, 2000–2001, 2004, 2006)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Konferencje (1994–1996, 1998, 2001)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Melioracja (1956, 1958, 1960–1964, 1966–1968, 1970, 1972–1973, 1975, 1980, 1983–1986, 1988–1992, 1996, 2001)

Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Monografie (1990, 1994)