Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

774. posiedzenie Rady Wydziału

14 kwietnia 2010 r. (środa)
specjalne posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji