Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

771. posiedzenie Rady Wydziału

20 stycznia 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia