Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

769. posiedzenie Rady Wydziału

18 listopada 2009 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia