Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

719. posiedzenie Rady Wydziału

22 listopada 2005 r. (wtorek)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia