Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

768. posiedzenie Rady Wydziału

21 października 2009 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia