Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

760. posiedzenie Rady Wydziału

2-4 lutego 2009 (poniedziałek-środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia