Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

758. posiedzenie Rady Wydziału

17 grudzień 2008 (środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia