Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

754. posiedzenie Rady Wydziału

9 lipca 2008 (środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia