Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

753. posiedzenie Rady Wydziału

18 czerwca 2008 (środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia