Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

750. posiedzenie Rady Wydziału

19 marca 2008 (środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia