Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

720. posiedzenie Rady Wydziału

6 grudnia 2005 (wtorek), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia