Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wręczenie dyplomów absolwentom kierunku gospodarka przestrzenna