Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolutorium 2006 - studia niestacjonarne