Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolutorium 2007 - studia stacjonarne