Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia - 19 kwietnia 2008 r.