Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

775. posiedzenie Rady Wydziału - część II

19 maja 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia