Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

778. posiedzenie Rady Wydziału

29 września 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia